2008. június 12., csütörtök

Avilai Szent Teréz élete és művei az interneten

Mivel Magyarországon a szemlélődés elméletéről és gyakorlatáról szóló szakirodalom szinte teljesen hozzáférhetetlen, az interneten megtalálható írásokból készítettünk egy válogatást a Hortus Carmelin, Könyvtár az interneten címmel. Itt egyrészt összegyűjtöttünk néhány nagyobb internetes keresztény könyvtárat. Emellett pedig közvetlenül a misztika terézi útjára koncentrálva olyan lapokat adunk közre, amelyek vagy szentekről és mesterekről vagy magáról a szemlélődésről szólnak, illetve a terézi út történeti és teológiai hátteréhez kapcsolódnak. Az alábbi gyűjtemény ennek a könyvtárnak egy része.

Anyagok Avilai Szent Teréz (Teresa de Jesús) életéről az interneten:

St. Teresa of Avila - Terézről szóló oldal a sarutlan kármeliták központi lapján.
Teréz életrajza a Mercaba könyvtárban.
Teresa de Jesus - Teresa életrajza és válogatott bibliográfiája.
Saint Teresa of Jesus - Az ausztrál kármeliták nagyon gazdag lapja Terézről.
Teresa von Avila - Az osztrák kármeliták lapja Terézről.
Teresa de Jesús – A Wikipédia lapja Terézről.
S. Teresa di Gesù – A lombardiai sarutlan kármeliták lapja Terézről.
Avila - Teréz szülővárosát több, mint 300 fényképpel bemutató lap.

Avilai Szent Teréz művei az interneten:

spanyolul:

A - Apuntaciones - Feljegyzések
Teresa feljegyzései vagy neki tulajdonított feljegyzések. Az ilyen címmel megjelent kiadások tartalma némileg eltér egymástól.
A Mercaba könyvtárában és a Biblioteca Electrónica Cristiana könyvtárban Escritos menores cím alatt található. Le kell menni az oldal közepére, mert fölül nincs feltüntetve a címe!
• Escritos menores
• Escritos menores

Av - Avisos - Intelmek
Teresa életvezetésre vonatkozó 69 rövid tanácsa, amelyet eredetileg a kármelita nővéreknek írt, de mindenki számára, aki komolyabb lelki életet akar élni, nagyon hasznosak.
• Los avisos a sus monjas - Le kell menni a lap aljára!
• Avisos - Le kell menni a lap aljára!
• Avisos de la Madre Teresa de Jesus

CC - Cuentas de conciencia (Las Relaciones; Relaciones espirituales) - Lelki számadások
Teresa magánhasználatra szánt, gyóntatói számára írt lelki számadásai 1560 és 1581 között, amelyekben amelyek bepillantást adnak Teresa legbelsőbb életébe. Ezenkívül néhány feljegyzés az inkvizíció számára, amelyeket Teresa akkor írt, amikor eretnekséggel gyanusították. Ezekben belső fejlődését és az imamódszerét részletezi. (Az inkvizítor el volt ragadtatva tőle és Teresa lelkes hívévé vált.)
• Las relaciones
• Relaciones espirituales

CE /CT / CV - Camino de perfección - A tökéletesség útja
Teresa egyik főműve, amelyben először próbálja meg átadni a kármelita nővéreknek a szemlélődő életről és imáról szerzett tapasztalatait. Három kéziratban maradt fenn (Madridban a királyi könyvtárban, az Escorialban, a toledói és a valladolidi kolostorokban). Az újabb kiadások külön-külön közlik ezeket, de a régebbiek gyakran egy ezekből szerkesztett közös szöveget adnak ki.
• Camino de perfección
• Camino de perfección
• Camino de perfeccion - Le kell menni az oldal közepére!

Cst - Constitutiones - Szabványok a női zárdák számára
A Teresa által a kármelita nővérek számára írt eredeti szabályzat.
Constituciones

Cta - Carta - Levelek
A teljes levelezést nem találtam meg az interneten, csak ezt a válogatást:
• Sesenta y cinco cartas de la Santa - Kicsit le kell menni az oldalon!

D - Desafío espiritual - Szellemi párbaj
1572-73 körül készült, egészen rövid írás. Válasz egy – vélhetően Graciántól származó – szellemi párbajra való felhívásra. Néhányan a Megtestesülés kolostor szerzetesnői, köztük Teresa is, az általa megszerzett üdvjavak közül ajánl fel bizonyos részt annak, aki az általa kitűzött célt megvalósítja.
Teresa a felajánlása a következő volt:
A Jézusról elnevezett Teréz vállalja, hogy a Szűz valamennyi lovagjának, aki minden egyes nap megújítja szándékát, hogy egész életén át elviseli egy gonosz, ostoba, falánk és modortalan papi elöljáró hatalmát, átadom mindannak felét, amit azon a napon kiérdemeltem, akár az Istennel való közösségben, akár az általam elviselt kemény szenvedésekben; s mindebben tartsa szem előtt ama alázatosságot, amellyel az Úr bírái előtt állt, s amellyel engedelmes volt a kereszthalálig.”
A Mercaba könyvtárában és a Biblioteca Electrónica Cristiana könyvtárban Escritos menores cím alatt található.
Escritos menores
• Escritos menores

E - Exclamaciones - Fohászok
Teresa néhány rövid imája.
• Exclamaciones del alma a Dios
• Exclamaciones del alma a Dios
• Exclamaciones o Meditaciones de Santa Teresa

F - Fundaciones -
Az alapítások könyve
Az alapításoknak Teresa által megírt története.
• Libro de las „Fundaciones”
• Libro de las fundaciones

M - Moradas del castillo interior -
A belső várkastély
Teresa kései főműve, amelyben leírja az Istennel való teljes egyesülésig tartó misztikus utat.
• Las Moradas
• Las „Moradas”
• Las Moradas
• Las Moradas

Me - Memoriales -
Hivatalos feljegyzések
A Mercaba könyvtárában és a Biblioteca Electrónica Cristiana könyvtárban Escritos menores cím alatt a személyes feljegyzésekkel együtt található. Le kell menni az oldal közepére, mert fölül nincs feltüntetve a címe!
• Escritos menores
• Escritos menores

MC - Meditaciones sobre los Cantares (Conceptos del amor de Dios) - Gondolatok az Énekek énekéről
Teresa az Énekek éneke kapcsán a belső ima és a misztika különféle kérdéseiről beszél.
• Conceptos del amor de Dios
• Conceptos del amor de Dios

P - Poesías (Poemas)- Versek
• Poemas

V - Vida - Önéletrajz
Teresa önéletrajza, amelyben nem csak az élete történetét mondja el, hanem sok mindent megtudunk belőle a belső imáról és a misztika általa követett útjáról is.
• Libro de la Vida
• Libro de la vida
• Vida de la Santa

VD - Visitas de Descalzas - A kánoni látogatás módja a sarutlan kármelita nővérek kolostoraiban
A kánoni látogatás módjának leírásán keresztül Teresa részletesen elmondja, hogy milyen életformát és szemléletmódot tart helyesnek kolostoraiban.
• Modo de visitar los conventos

Vej - Vejamen - „Leszólás”
1576 karácsonyán az avilai Szent József kolostorban Francisco de Salcedo, Julián de Avila, Keresztes Szent János és Teresa testvére, Lorenzo Istennek azokról a szavairól beszélgettek, amelyeket Teresa hallott imádság közben: „Keresd magadat Bennem!” Mivel Teresát ekkoriban Toledóba internálták, elküldték neki levélben mind a négyük elgondolását és arra kérték, hogy véleményezze azokat. A válasz némileg keményre sikerült – Lorenzo jól meg is sértődött rajta –, s ezért kapta ez a rövid írás utólag a „leszólás” címet. A leszólás, ugyanúgy mint a magasztalás, retorikai műfaj, amelyek használatát akkoriban az iskolákban széleskörűen tanították.
A Mercaba könyvtárában és a Biblioteca Electrónia Cristiana könyvtárban Escritos menores cím alatt található.
• Escritos menores
• Escritos menores

angolul:

CE /CT / CV - Camino de perfección
• The way of perfection
• Way of Perfection

Cta - Carta
• The Letters of St. Teresa

M - Moradas des castillo interior
• Interior castle
• Interior Castle

V - Vida
• Autobiography
• The Life of St. Teresa of Jesus

magyarul:

CE /CT / CV - Camino de perfección - A tökéletesség útja
M - Moradas des castillo interior - A belső várkastély

P. Szeghy Ernő a harmincas-negyvenes években nem csak ezt a kettőt és az Önéletrajzot, hanem Teresa szinte minden írását lefordította magyarra. Ezek azonban egyrészt nehezen hozzáférhetőek, másrészt gyakran nagyon pontatlanok. Ha valakit komolyabban érdekelnek Teresa művei, érdemesebb a modern angol vagy német fordításokat megnéznie. Német fordítást sajnos nem találtam az interneten, de a német kármeliták nemrégiben fejezték be Teresa és Keresztes Szent János műveinek új kiadását, s ezek Bécsben a Herder Kiadó könyvesboltjában (a Szent István dómhoz egészen közel, a Wollzeile utcában van) általában kaphatóak.

Avilai Szent Terézzel kapcsolatos irodalom az interneten:

Lectio Divina and the Practice of Teresian Prayer
A Mercaba könyvtárban is található néhány tanulmány vele kapcsolatban.

Nincsenek megjegyzések: