2010. február 9., kedd

Reginald Garrigou-Lagrange: The Tree Ages of the Interior Life 3.

Reginald Garrigou-Lagrange: THE THREE AGES OF THE INTERIOR LIFE.

Ezek a lapok a könyv olvasása során készített jegyzeteimet tartalmazzák, amelyek ugyan tematikusan követik a könyv szövegét, többnyire azonban a számomra fontos részleteket emelik ki és nem adják feltétlenül az adott rész szisztematikus és részletes ismertetését. Az egész inkább csak azt a célt szolgálja, hogy kedvet csináljon másoknak is az eredeti szöveg olvasásához.

II. THE QUESTION OF THE ONE THING NECESSARY AT THE PRESENT TIME - Az egyetlen szükséges dolog kérdése a mai idõkben
Ha az ember nem akar már eleget tenni Isten - Aki teremtette és Aki a végsõ célja - felé irányuló alapvetõ vallásos kötelességeinek, akkor csinálni fog magának vallást, mert teljességgel képtelen vallás nélkül élni. Elsõsorban a tudományos és a társadalmi aktivitásokat (szocializmus, kommunizmus) elemzi itt.

III. THE AIM OF THIS WORK -A mû célja
Az a mû célja, hogy meghívja a lelkeket arra, hogy bensõbbé váljanak és törekedjenek az Istennel való egységre.
Két csapdát akar elkerülni: Azt a fajta tudományosságot, amelyik elveszik a részletekben és már nem látja a fontos dolgokat és összefüggéseket, másfelelõl pedig azt, hogy a népszerûsítés kedvéért feladja az intellektuális színvonalat.

IV. THE OBJECT OF ASCETICAL AND MYSTICAL THEOLOGY - Az aszkétikus és a misztikus teológia tárgya
"Az aszketikus teológia elsõsorban a bûnök és a hiányosságok megszüntetését és az erények gyakorlását tárgyalja. A misztikus teológia elsõsorban a Szentléleknek való engedelmességet, a hit titkainak belénköntött szemlélését, az Istennel való egységet, amely ezekbõl származik, és az olyan különleges kegyelmeket is, mint a látomások és kinyilatkoztatások, amelyek néha társulnak a belénkönött szemlélõdéshez."

V. THE METHOD OF ASCETICAL AND MYSTICAL THEOLOGY - Az aszkétikus és a misztikus teológia módszere
A misztikus teológia nem jól-rosszul leírt esetek gyûjteménye, hanem a kegyelem mûködésének teológiája.Mind a két szélsõséget, azt is, hogy szétesik esetekre és azt is, hogy elveszik az elméleti részletekben, el kell kerülni.

Nincsenek megjegyzések: