2010. február 15., hétfő

Reginald Garrigou-Lagrange: The Tree Ages of the Interior Life 6.

Reginald Garrigou-Lagrange: THE THREE AGES OF THE INTERIOR LIFE.

Ezek a lapok a könyv olvasása során készített jegyzeteimet tartalmazzák, amelyek ugyan tematikusan követik a könyv szövegét, többnyire azonban a számomra fontos részleteket emelik ki és nem adják feltétlenül az adott rész szisztematikus és részletes ismertetését. Az egész inkább csak azt a célt szolgálja, hogy kedvet csináljon másoknak is az eredeti szöveg olvasásához.

PART I - THE SOURCES OF THE INTERIOR LIFE AND ITS END - A BELSÕ ÉLET FORRÁSAI ÉS VÉGCÉLJA
PROLOGUE - BEVEZETÕ

"Mivel a belsõ élet a kegyelem életének egyre jobban tudatosuló formája minden nagylelkû lélekben, elsõként a kegyelem életét kell megtárgyaljuk, hogy világosan lássuk az értékét. Látnunk kell tehát a belénköntött szemlélõdés és a Szentlélek ajándékai spirituális organizmusának a természetét, amelyek a megszentelõ kegyelembõl fakadnak minden igaz lélekben. Ez a Szentháromságnak az igazak lelkében való bentlakásához kell hogy vezessen minket és ahhoz a folyamatos befolyáshoz, amelyet mi Urunk, Jézus Krisztus, mint egyetemes Közvetítõ és Mária, mint minden kegyelem közvetítõje gyakorolnak.

Ilyen rendkívül emelkedett forrásai vannak a belsõ életnek, fennköltségükben a nagy folyók magas hegyi forrásaihoz hasonlítanak. Mivel a mi belsõ életünk a magasból ereszkedik le hozzánk, újra vissza tud jutni egészen Istenig és el tud vinni minket a Vele való nagyon szoros egyesülésig. Miután ebben az elsõ részben megbeszéljük a belsõ élet forrásait, meg kell hogy tárgyaljuk a végcélját, amelyre a keresztény tökéletesség irányul és ami felé mindenki a saját körülményeinek megfelelõen köteles törekedni. Az összes végsõ dolgot az elején kell tárgyalni , mivel ez az elsõ a célok rendjében, bár a megvalósulás rendjében ez az utolsó. A végcélra kell mindenek felett törekedni, noha ezt érjük el utoljára. Ebbõl az okból kezdi a mi Urunk a prédikációit a boldogságokkal, és emiatt kezdõdik a morálteológia is a végsõ célok tárgyalásával, amelyre minden cselekedetünknek irányulnia kell."

Nincsenek megjegyzések: