2010. február 12., péntek

Reginald Garrigou-Lagrange: The Tree Ages of the Interior Life 5.

Reginald Garrigou-Lagrange: THE THREE AGES OF THE INTERIOR LIFE.

Ezek a lapok a könyv olvasása során készített jegyzeteimet tartalmazzák, amelyek ugyan tematikusan követik a könyv szövegét, többnyire azonban a számomra fontos részleteket emelik ki és nem adják feltétlenül az adott rész szisztematikus és részletes ismertetését. Az egész inkább csak azt a célt szolgálja, hogy kedvet csináljon másoknak is az eredeti szöveg olvasásához.

G. DIVISION OF THIS WORK - A mû felosztása

I. The sources of the interior life and its end - A belsõ élet forrásai és végcélja
"A kegyelem mûködésmódja, a Szentháromság bennünk lakása, Krisztusnak és Máriának a közvetítõi tevékenysége bennünk.Az a keresztény tökéletesség, amelynek elérése a belsõ élet célja és amelyre minden egyénnek törekednie kell a saját körülményei között."

II. The purification of the soul in beginners - A lélek tisztulása a kezdõknél
"Az akadályok lekûzdése, harc a bûn és annak következményei, valamint a jelentõsebb hibák ellen; az érzékek, az emlékezet, az akarat és az értelem aktív tisztulása. A szentségek használata a lélek megtisztítására. A kezdõk imája. A második megtérés avagy az érzékek passzív tisztulása, amely által át lehet lépni a haladók, azaz a megvilágosodás útjára."

III. The progress of the soul under the light of the Holy Ghost - A lélek fejlõdése a Szentlélek megvilágosító fénye által
"A haladók szellemi jellemzõi. A teológiai és a erkölcsi erények fejlõdése. A Szentlélek ajándékai a haladókban. A lélek megvilágosításának folyamata a szentségek, a szentmise és a szentáldozás által. A haladók szemlélõdõ imája. A belénköntött szemlélõdéshez kapcsolódó kérdések: természete, fokai, meghívás a szemlélõdésre, a lelkivezetés idevonatkozó kérdései."

IV. The union of perfect souls with God - A tökéletes lelkek egyesülése Istennel
"A belépés erre az útra és a lélek passzív tisztulása. A tökéletesek szellemi jellemzõi. A teológiai és az erkölcsi erények hõsi foka. A tökéletes apostoli élet és a belénköntött szemlélõdés.A helyreállítás mûve. Az átalakító egyesülés. A szeretetben való tökéletesség és ennek kapcsolata a belénköntött szemlélõdéssel, a lelki jegyességgel és a lelki házassággal."

V. Extraordinary graces - Rendkívüli kegyelmek
"A gratis datae kegyelmek. Miben különböznek Szent Tamás szerint a Szentlélek hét ajándékától. Ennek a tanításnak az alkalmazása a rendkívüli kegyelmekre Keresztes Szent János tanításának megfelelõen. Isteni kinyilatkoztatások: belsõ szavak, stigmatizáció és extázis."

Végül újra megtárgyalja a könyv elején felvetett kérdést, hogy a belénköntött szemlélõdés és ennek eredményeképpen az Istennel való egyesülés rendkívüli kegyelem-e vagy pedig a szentség rendes útja.

Nincsenek megjegyzések: