2010. július 8., csütörtök

Reginald Garrigou-Lagrange: The Tree Ages of the Interior Life 10.

Reginald Garrigou-Lagrange: THE THREE AGES OF THE INTERIOR LIFE.

Ezek a lapok a könyv olvasása során készített jegyzeteimet tartalmazzák, amelyek ugyan tematikusan követik a könyv szövegét, többnyire azonban a számomra fontos részleteket emelik ki és nem adják feltétlenül az adott rész szisztematikus és részletes ismertetését. Az egész inkább csak azt a célt szolgálja, hogy kedvet csináljon másoknak is az eredeti szöveg olvasásához.

PART I - THE SOURCES OF THE INTERIOR LIFE AND ITS END - A BELSÕ ÉLET FORRÁSAI ÉS VÉGCÉLJA

I. THE LIFE OF GRACE, ETERNAL LIFE BEGUN - A kegyelem élete, örök élet kezdõdött
C. An Important Consequence - Egy fontos következmény

Az elõzõek is azt mutatják, hogy a belénköntöt szemlélõdés és az ebbõl következõ Istennel való egyesülés nem rendkívüli jelenség. A megszentelõ kegyelem, amely bevon minket Isten belsõ életébe magasabb rendû adomány, mint a karizmák, amelyek az isteni beavatkozás jelei és nem egyesítenek szorosan Istennel.

"Ez a szemlélõdés tehát nem lényegét tekintve rendkívüli, mint a prófécia, hanem egy olyan kimagasló dolog, amelyik már a megszentülés normális útján is valóban megjelenik, bár viszonylag ritka, mint a magas szintû tökéletessség."

A megszentelõ kegyelem képessé tehet minket arra, hogy a halálunk után közvetlenül Isten boldogító színelátására jussunk. Az ehhez szükséges megtisztulást azonban csak az Istennel való misztikus egyesülés folyamán jöhet létre. Akik nem jutottak el ide, azoknak a tisztítótûzben kell megtisztulniuk. Ennek büntetésjellege van, míg a megtisztulás folyamata itt a földön érdemszerzõ és növeli a szeretetet.

Nincsenek megjegyzések: