2010. július 8., csütörtök

Reginald Garrigou-Lagrange: The Tree Ages of the Interior Life 13.

Reginald Garrigou-Lagrange: THE THREE AGES OF THE INTERIOR LIFE.

Ezek a lapok a könyv olvasása során készített jegyzeteimet tartalmazzák, amelyek ugyan tematikusan követik a könyv szövegét, többnyire azonban a számomra fontos részleteket emelik ki és nem adják feltétlenül az adott rész szisztematikus és részletes ismertetését. Az egész inkább csak azt a célt szolgálja, hogy kedvet csináljon másoknak is az eredeti szöveg olvasásához.

PART I - THE SOURCES OF THE INTERIOR LIFE AND ITS END - A BELSÕ ÉLET FORRÁSAI ÉS VÉGCÉLJA

II. THE INTERIOR LIFE AND INTIMATE CONVERSATION WITH GOD - A belső élet és a bensőséges párbeszéd Istennel
B. Interior Conversation with God - Belső párbeszéd Istennel

"A belsõ élet pontosan az a felemelkedés és átalakulás, ami akkor történik, amikor az a párbeszéd, amit az ember magával folytat, elkezd Istennel való párbeszéddé válni."

"Isten szelleme egyre inkább megmutatja a jóakaratú léleknek, hogy Isten mit kíván tõle és mit szeretne adni neki."

”Istennek ez a folymartos megmutatkozása az Őt keresõ lélek felé nincs minden küzdelem nélkül. A lélek szabaddá kell hogy váljon a bûn eredményezte kötésektõl és fokozatosan meg kell el kell tünjön az amit Szent Pál régi embernek nevez és ki kell formálódjon az új ember."

"Az amit Szent Pál belsõ embernek nevez, az ami a legfontosabb és legemelkedettebb bennünk, a hit által megvilágított értelem és az érzékiséget - amely közös az állatban és az emberben - uralni képes akarat."

Nincsenek megjegyzések: