2010. július 8., csütörtök

Reginald Garrigou-Lagrange: The Tree Ages of the Interior Life 15.

Reginald Garrigou-Lagrange: THE THREE AGES OF THE INTERIOR LIFE.

Ezek a lapok a könyv olvasása során készített jegyzeteimet tartalmazzák, amelyek ugyan tematikusan követik a könyv szövegét, többnyire azonban a számomra fontos részleteket emelik ki és nem adják feltétlenül az adott rész szisztematikus és részletes ismertetését. Az egész inkább csak azt a célt szolgálja, hogy kedvet csináljon másoknak is az eredeti szöveg olvasásához.

PART I - THE SOURCES OF THE INTERIOR LIFE AND ITS END - A BELSÕ ÉLET FORRÁSAI ÉS VÉGCÉLJA

III. THE SPIRITUAL ORGANISM - A szellemi organizmus
ARTICLE II - THE THEOLOGICAL VIRTUES - A teológiai erények

A teológiai erények belénköntött erények. A tárgyuk közvetlenül Isten. A morális erények tárgyai ezzel szemben azok az eszközök, amelyek Isten felé segítenek minket.

A belénköntött erények közül a hit az, ami megadja, hogy hinni tudjunk Istenben. Ez egy olyan magasabb szellemi érzékenységet ad Isten felfogására, ami semmilyen más módon nem érhető el. A belénköntött hit kegyelme az angyalok természtes élete fölé emel minket. A hit Isten ajándéka. Az Egyház a szemipelágiánusokkal szemben azt tanítja, hogy a hit kezdete is kegyelmi ajándék (1Kor 1, 11). Az összes nagy teológus azt tanítja, hogy a hit lényegileg természetfeletti és magasabb rendű, mint az összes látható csoda. Az ismeret önmagában nem tesz hívõvé. Hiába ismeri valaki kiválóan a katolikus hitet és történelmet, attól még nem lesz hívõ, mert ez Isten külön kegyelmi ajándéka.

A hit támogatására két segítséget kapunk: a reményt és a szeretetet.

Ahogy az értelmünket a belénköntött hit fénye támogatja, úgy az akaratunkat a természetfeletti szeretet.

A remény pedig a vágyad adja Isten birtoklására és azt teszi lehetõvé, hogy ne magunkban bizakodjunk, hanem Benne.

A belénköntött szeretet teszi lehetõvé, hogy Istent érdek nélkül, Önmagáért szeressük. Ugyancsak ez irányítja Istenre az összes egyéb erényeket. Ez a mi nagy természetfeletti erõnk.

Ha valaki halálos bûnt kvöet el, akkor elveszti a belénköntött szeretetet, de Isten mindaddig fenntartja benne a belénköntött hitet és reményt, míg ezek ellen az erények ellen nem követ el halálos bûnt.

A három belénköntött teológiai erény közül a legnagyobb a szeretet, Pálra hivatkozik.

Nincsenek megjegyzések: