2010. július 8., csütörtök

Reginald Garrigou-Lagrange: The Tree Ages of the Interior Life 11.

Reginald Garrigou-Lagrange: THE THREE AGES OF THE INTERIOR LIFE.

Ezek a lapok a könyv olvasása során készített jegyzeteimet tartalmazzák, amelyek ugyan tematikusan követik a könyv szövegét, többnyire azonban a számomra fontos részleteket emelik ki és nem adják feltétlenül az adott rész szisztematikus és részletes ismertetését. Az egész inkább csak azt a célt szolgálja, hogy kedvet csináljon másoknak is az eredeti szöveg olvasásához.

PART I - THE SOURCES OF THE INTERIOR LIFE AND ITS END - A BELSÕ ÉLET FORRÁSAI ÉS VÉGCÉLJA

II. THE INTERIOR LIFE AND INTIMATE CONVERSATION WITH GOD - A belső élet és a bensőséges párbeszéd Istennel

Az belsõ élet feltételezi a megszentelõ kegyelmet, amely az örök élet csírája bennünk. Azonban a kegyelem önmagában nem elégséges, hanem ehhez még az is szükséges, hogy az ember határozottan kûzdjön a bûn ellen és komolyan törekedjen Isten felé.

A belsõ életnek két formája van, az önmagunkkal és Istennel folytatott párbeszéd.

Nincsenek megjegyzések: