2010. július 8., csütörtök

Reginald Garrigou-Lagrange: The Tree Ages of the Interior Life 18.

Reginald Garrigou-Lagrange: THE THREE AGES OF THE INTERIOR LIFE.

Ezek a lapok a könyv olvasása során készített jegyzeteimet tartalmazzák, amelyek ugyan tematikusan követik a könyv szövegét, többnyire azonban a számomra fontos részleteket emelik ki és nem adják feltétlenül az adott rész szisztematikus és részletes ismertetését. Az egész inkább csak azt a célt szolgálja, hogy kedvet csináljon másoknak is az eredeti szöveg olvasásához.

PART I - THE SOURCES OF THE INTERIOR LIFE AND ITS END - A BELSÕ ÉLET FORRÁSAI ÉS VÉGCÉLJA

III. THE SPIRITUAL ORGANISM - A szellemi organizmus
APPENDIX - THE SUPERHUMAN MODE OF THE GIFTS OF THE HOLY GHOST - A Szentlélek ajándékainak emberi szint fölötti működésmódja

A Szentlélek ajándékainak szuperhumán módjai az aszketikus szakaszban inkább látensek, míg a misztikus szakaszban gyakoriak és manifesztek.

"Az összes lelki író megerõsíti, hogy ez a speciális inspiráció, amely hasonlít a szélre, hogy mindig a megfelelõ pillanatban jelenik meg, rendesen látens és szinte érzékelhetetlen eleinte, és ha nincs vele szemben ellenállás, akkor általában erõsebb és sokkal nyomatékosabbá válik. ... Az inspiráció, amelyik elõször látens és homályos, egyre manifesztebb, világosabb és nyilvánvalóbb lesz, ha valaki hívõ."

"A lelki írók szerint meg kell szilárdulnunk a nyugalomban, hogy érzékenyek legyünk erre az inspirációra és hogy különbséget tudjuk tenni eközött és aközött, ami félrevezethet minket."

Az ember nem tud minden morális defektustól megszabadulni a saját erejébõl. Tamás véleménye errõl: "Akár azt gondoljuk, hogy az emberi értelem saját természetes tökéletesdése által tökéletesedik, akár azt hogy a teológiai erények által, nem ismerhet minden dolgot vagy minden lehetséges dolgot. Következésképpen lehetetlen elkerülni minden oktalanságot és másokat, mint az ellenvetésben említett dolgok. Isten azonban, aki minden tudással és hatalommal rendelkezik, az Ő indításai által megvéd minket minden oktalanságtól, tudatlanságtól, az értelem homályosságától, szív sötétségétõl és hasonlóktól. Következésképpen a Szentlélek ajándékait - amelyek érzékennyé tesznek minket az Ő ösztönzéseire - mondják eme tökéletlenségek ellenszerének."

"Az tartjuk tehát, hogy a Szentlélek speciális inspirációi szükségesek ahhoz, hogy a lélek megtisztuljon bizonyos megdolgozatlanságtól vagy keménységtõl, bizonyos homályosságtól, szellemi oktalanságtól és a többi hasonló defektustól, amelyek nem csak bizonyos pszichológiai tisztasággal összeegyeztethetetlenek, hanem a morális tisztasággal sem. A Szentlélek ezen inspirációnak való egyre teljesebb engedelmesség nélkül a lélek mélye nem tud megtisztulni a többé-kevésbé tudattalan egoizmustól, amelyik akaratlan hibák formájában belekeveredik számos cselekedetünkbe és számos többé vagy kevésbé bûnös hibába."

Nincsenek megjegyzések: