2010. július 8., csütörtök

Reginald Garrigou-Lagrange: The Tree Ages of the Interior Life

Reginald Garrigou-Lagrange: THE THREE AGES OF THE INTERIOR LIFE.

PREFACE - TRANSLATOR'S PREFACE - FOREWORD - ELÕSZÓ (Garrigou-Lagrange) - A(z angol) FORDÍTÓ ELÕSZAVA - ELÕSZÓ (Samuel Stritch Chicago érseke)
INTRODUCTION - BEVEZETÕ
A. The one thing necessary - Az egyetlen szükséges dolog
B. The question of the one thing necessary at the present time - Az egyetlen szükséges dolog kérdése a mai idõkben
C. The aim of this work - A mû célja
D. The object of Ascetical and Mystical Theology - Az aszkétikus és a misztikus teológia tárgya
E. The method of Ascetical and Mystical Theology - Az aszkétikus és a misztikus teológia módszere
F. The distinction between Ascetical and Mystical Theology and their relations to each other - Az aszkétikus és a misztikus teológia különbsége és viszonyuk egymáshoz
G. Division of this work - A mû felosztása.

PART I - THE SOURCES OF THE INTERIOR LIFE AND ITS END - A BELSÕ ÉLET FORRÁSAI ÉS VÉGCÉLJA
PROLOGUE - BEVEZETÕ
I. THE LIFE OF GRACE, ETERNAL LIFE BEGUN - A kegyelem élete, örök élet kezdõdött
A. Eternal Life Promised by the Savior to Men of Good Will - A Megváltó által a jóakaratú ember számára ígért örök élet
B. The Seed of Eternal Life in Us - Az örök élet csírái bennünk
C. An Important Consequence - Egy fontos következmény
II. THE INTERIOR LIFE AND INTIMATE CONVERSATION WITH GOD - A belső élet és a bensőséges párbeszéd Istennel
A. Conversation with Oneself - Párbeszéd önmagunkkal
B. Interior Conversation with God - Belső párbeszéd Istennel
III. THE SPIRITUAL ORGANISM - A szellemi organizmus
ARTICLE I - THE NATURAL LIFE AND THE SUPERNATURAL LIFE OF THE SOUL - A lélek természetes és természetfeletti élete
ARTICLE II - THE THEOLOGICAL VIRTUES - A teológiai erények
ARTICLE III - THE MORAL VIRTUES - A morális erények
ARTICLE IV - THE SEVEN GIFTS OF THE HOLY GHOST - A Szentlélek hét ajándéka
APPENDIX - THE SUPERHUMAN MODE OF THE GIFTS OF THE HOLY GHOST - A Szentlélek ajándékainak emberi szint fölötti működésmódja

folytatás következik ...

Nincsenek megjegyzések: